Obecnie poszukujemy do pracy kandydata na stanowisko:

Monter Elektronik

Miejsce pracy: Gdańsk

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Wykonywanie prac w zakresie – konserwacji, napraw, remontów oraz regulacji urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej zabudowanej na infrastrukturze zakładowej,
 • Współpraca  ze służbami ds. remontowych i produkcyjnych  w celu zabezpieczenia ciągłości ruchu maszyn i urządzeń,
 • Wspomaganie pracowników działu elektrycznego.

WYMAGANIA:

 • Ukończona szkoła minimum zawodowa o kierunku elektronicznym lub elektrycznym,
 • Uprawnienia kwalifikacyjne Gr 1 „E” do 1 kV lub wyższe,
 • Zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na zajmowanym stanowisku,
 • Samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, zaangażowanie w wykonywaną pracę.

OFERUJEMY:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • preferencyjne warunki ubezpieczenia grupowego,
 • bony świąteczne, dopłatę do wypoczynku,
 • koleżeńską atmosferę w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres email: ssadowska-orzeszko@siarkopol.gda.pl

 

Jeżeli w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym zawarte są inne dane osobowe niż imię lub imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia i chce Pan/Pani, aby dane te były przetwarzane na cele rekrutacji, proszę udzielić Nam zgodę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest „SIARKOPOL” GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-601 przy ul. Sucharskiego 12, Gdańsk moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym, innych niż: imię lub imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia w celu mojego uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko, na które wysyłam zgłoszenie aplikacyjne przez okres 3 miesięcy od dnia wysłania zgłoszenia. Jednocześnie oświadczam, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji, a jej wycofanie nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

Operator ładowarki

Miejsce pracy: Gdańsk

OPIS STANOWISKA:

 • Obsługa ładowarek jednonaczyniowych w procesie przeładunku siarki granulowanej,
 • Obsługa urządzeń oraz prowadzenie przeładunku olejów ciężkich i olejów bazowych,
 • Bieżąca konserwacja powierzonego sprzętu
 • Praca w systemie zmianowym 8 godzinnym

WYMAGANIA:

 • Uprawnienia operatora ładowarek jednonaczyniowych klasa I,
 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
 • Obsługa maszyn zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz dbałość o powierzony sprzęt,
 • Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gr.2, oraz
 • Uprawnienia do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych kl. 9 będą dodatkowym atutem.

OFERUJEMY:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • preferencyjne warunki ubezpieczenia grupowego,
 • bony świąteczne, dopłatę do wypoczynku,
 • koleżeńską atmosferę w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres email: ssadowska-orzeszko@siarkopol.gda.pl

 

Jeżeli w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym zawarte są inne dane osobowe niż imię lub imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia i chce Pan/Pani, aby dane te były przetwarzane na cele rekrutacji, proszę udzielić Nam zgodę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest „SIARKOPOL” GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-601 przy ul. Sucharskiego 12, Gdańsk moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym, innych niż: imię lub imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia w celu mojego uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko, na które wysyłam zgłoszenie aplikacyjne przez okres 3 miesięcy od dnia wysłania zgłoszenia. Jednocześnie oświadczam, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji, a jej wycofanie nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

Elektromonter

Miejsce pracy: Gdańsk

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Usuwanie usterek i awarii elektroenergetycznych do 15 kV,
 • Utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń i aparatury elektrycznej,
 • Wykonywanie pomiarów ochronnych i eksploatacyjnych urządzeń i aparatury elektrycznej zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie średnie techniczne o kierunku elektrycznym,
 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
 • Świadectwo zdania egzaminu kwalifikacyjnego E grupa 1,
 • Wysoka odpowiedzialność.

OFERUJEMY:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • preferencyjne warunki ubezpieczenia grupowego,
 • bony świąteczne, dopłatę do wypoczynku,
 • koleżeńską atmosferę w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:  zarzad@siarkopol.gda.pl.

 

Jeżeli w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym zawarte są inne dane osobowe niż imię lub imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia i chce Pan/Pani, aby dane te były przetwarzane na cele rekrutacji, proszę udzielić Nam zgodę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest „SIARKOPOL” GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-601 przy ul. Sucharskiego 12, Gdańsk moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym, innych niż: imię lub imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia w celu mojego uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko, na które wysyłam zgłoszenie aplikacyjne przez okres 3 miesięcy od dnia wysłania zgłoszenia. Jednocześnie oświadczam, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji, a jej wycofanie nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Ustawiacz

Miejsce pracy: Gdańsk

GŁÓWNE ZADANIA:

 • kierowanie pracą manewrową na stacji zakładowej,
 • obsługa punktów ładunkowych,
 • udział w ważeniu próżnych i ładownych wagonów.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
 • świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko Ustawiacz.

OFERUJEMY:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • preferencyjne warunki ubezpieczenia grupowego,
 • bony świąteczne, dopłatę do wypoczynku,
 • koleżeńską atmosferę w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: zarzad@siarkopol.gda.pl.

Jeżeli w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym zawarte są inne dane osobowe niż imię lub imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia i chce Pan/Pani, aby dane te były przetwarzane na cele rekrutacji, proszę udzielić Nam zgodę o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest „SIARKOPOL” GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-601 przy ul. Sucharskiego 12, Gdańsk moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym, innych niż: imię lub imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia w celu mojego uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko, na które wysyłam zgłoszenie aplikacyjne przez okres 3 miesięcy od dnia wysłania zgłoszenia. Jednocześnie oświadczam, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji, a jej wycofanie nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.