Usługi

OLEJE OPAŁOWE CIĘŻKIE /
PALIWA ŻEGLUGOWE

Oleje opałowe ciężkie, paliwa żeglugowe, destylaty próżniowe oraz olej parafinowy obsługiwane są poprzez węzeł olejów ciężkich. Składa się on z:

  • stanowiska rozładunku dla 12 cystern kolejowych (wydajność 200 ton/h)
  • zespołu zbiorników o łącznej pojemności V = 14.600 cbm
  • systemu rurociągów przeładunkowych o łącznej długości 2200 m
  • instalacji produkcji pary technologicznej

Produkt dostarczany jest do terminalu izolowanymi cysternami kolejowymi. Ze względu na wysoką temperaturę płynięcia olejów opałowych ciężkich zbiorniki magazynowe, rurociągi transportowe oraz pompy przeładunkowe są izolowane oraz wyposażone w instalacje grzewcze. Zbiorniki posiadają świadectwa legalizacji Okręgowego Urzędu Miar oraz regularnie przechodzą weryfikacje ze strony Urzędu Dozoru Technicznego. Stanowiska przyjęcia produktów z cystern kolejowych wyposażone są w tace przeciwrozlewowe i podobnie jak tace wokół zbiorników, podłączone są do seperatorów węglowodorów.

Od 2011 roku węzeł przeładunku olejów opałowych posiada status składu podatkowego. Przeładunki realizowane są głównie z wykorzystaniem opcji kumulowania produktu w ilości wymaganej do załadunku na statek. Węzeł pozwala na jednoczesną obsługę dwóch produktów o różnej charakterystyce (oleje opałowe ciężkie – paliwa żeglugowe).