Usługi

OLEJE BAZOWE

Przeładunek olejów bazowych wymaga zachowania najwyższych standardów w zakresie czystości produktu. Siarkopol adresując te wymagania, dysponuje dedykowanym węzłem przeładunku dla olejów bazowych składającym się z:

  • stanowiska rozładunku dla 6 cystern kolejowych (wydajność 120 ton/h)
  • zespołu zbiorników o łącznej pojemności V = 4.600 cbm
  • systemu rurociągów przeładunkowych o łącznej długości 2325 m
  • instalacji produkcji pary technologicznej

Przeładunek olejów bazowych realizowany jest głównie w relacji bezpośredniej: cysterny kolejowe – statek, gdzie produkt podawany jest na jednostkę morską w chwilę po jego dostarczeniu na bocznicę terminala. Rurociągi przeładunkowe wyposażone są w czyszczaki technologiczne, pozwalające na prowadzenie sukcesywnego przeładunku różnych gatunków olejów bazowych bez wpływu na jakość obsługiwanego produktu.
W 2019 roku do węzła olejów bazowych włączone zostaną dwa zbiorniki magazynowe o łącznej pojemności V = 4.600 cbm.