Usługi

SIARKA
GRANULOWANA

Siarkopol świadczy usługę składowania i przeładunku siarki granulowanej oraz pastylkowanej w ilości ca 400 tys. ton rocznie. Terminal siarkowy składa się z:

 • stanowiska rozładunku z wagonów kolejowych(wydajność 20 wagonów/8 h)
 • placu składowego o pojemności 50 tys. ton
 • systemu taśmociągów o łącznej długości 1400 m
 • trzech ładowarek kołowych o udźwigu 6 ton każda

Produkt dostarczany jest wagonami kolejowymi bezpośrednio na bocznicę Siarkopolu Gdańsk. Siarka rozładowywana jest metodą mechaniczną i za pomocą taśmociągu kierowana na pole składowe, gdzie jest kumulowana w oczekiwaniu na jednostkę morską. Hałdowanie siarki na placu oraz jej załadunek na taśmociągi prowadzące do Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej realizowany jest ładowarkami kołowymi. Siarka transportowana na statek jest poddawana zraszaniu celem wyeliminowana pylenia produktu z taśmociągu. Pola składowe wyposażone są w system drenaży podłączonych do zakładowej oczyszczalni ścieków gwarantując brak wpływu przeładunku dla środowiska naturalnego.

OLEJE OPAŁOWE CIĘŻKIE /
PALIWA ŻEGLUGOWE

Oleje opałowe ciężkie, paliwa żeglugowe, destylaty próżniowe oraz olej parafinowy obsługiwane są poprzez węzeł olejów ciężkich. Składa się on z:

 • stanowiska rozładunku dla 12 cystern kolejowych (wydajność 200 ton/h)
 • zespołu zbiorników o łącznej pojemności V = 14.600 cbm
 • systemu rurociągów przeładunkowych o łącznej długości 2200 m
 • instalacji produkcji pary technologicznej

Produkt dostarczany jest do terminalu izolowanymi cysternami kolejowymi. Ze względu na wysoką temperaturę płynięcia olejów opałowych ciężkich zbiorniki magazynowe, rurociągi transportowe oraz pompy przeładunkowe są izolowane oraz wyposażone w instalacje grzewcze. Zbiorniki posiadają świadectwa legalizacji Okręgowego Urzędu Miar oraz regularnie przechodzą weryfikacje ze strony Urzędu Dozoru Technicznego. Stanowiska przyjęcia produktów z cystern kolejowych wyposażone są w tace przeciwrozlewowe i podobnie jak tace wokół zbiorników, podłączone są do seperatorów węglowodorów.

Od 2011 roku węzeł przeładunku olejów opałowych posiada status składu podatkowego. Przeładunki realizowane są głównie z wykorzystaniem opcji kumulowania produktu w ilości wymaganej do załadunku na statek. Węzeł pozwala na jednoczesną obsługę dwóch produktów o różnej charakterystyce (oleje opałowe ciężkie – paliwa żeglugowe).

OLEJE BAZOWE

Przeładunek olejów bazowych wymaga zachowania najwyższych standardów w zakresie czystości produktu. Siarkopol adresując te wymagania, dysponuje dedykowanym węzłem przeładunku dla olejów bazowych składającym się z:

 • stanowiska rozładunku dla 6 cystern kolejowych (wydajność 120 ton/h)
 • zespołu zbiorników o łącznej pojemności V = 4.600 cbm
 • systemu rurociągów przeładunkowych o łącznej długości 2325 m
 • instalacji produkcji pary technologicznej

Przeładunek olejów bazowych realizowany jest głównie w relacji bezpośredniej: cysterny kolejowe – statek, gdzie produkt podawany jest na jednostkę morską w chwilę po jego dostarczeniu na bocznicę terminala. Rurociągi przeładunkowe wyposażone są w czyszczaki technologiczne, pozwalające na prowadzenie sukcesywnego przeładunku różnych gatunków olejów bazowych bez wpływu na jakość obsługiwanego produktu.
W 2019 roku do węzła olejów bazowych włączone zostaną dwa zbiorniki magazynowe o łącznej pojemności V = 4.600 cbm.

POZOSTAŁE

Siarkopol dysponuje, niewykorzystywanym obecnie, węzłem przeładunkowym produktów roślinnych. Składa się on z:

 • stanowiska załadunku dla 5 cystern kolejowych (wydajność 250 ton/h)
 • zbiornika o pojemności V = 10.000 cbm
 • systemu rurociągów przeładunkowych o łącznej długości 1500 m
 • instalacji produkcji pary technologicznej (opcja)

Węzeł może zostać wykorzystany do przeładunku i magazynowania produktów roślinnych: olejów rzepakowych, przepracowanych biokomponentów lub melasy. Zbiornik magazynowy jest izolowany oraz posiada instalacje grzewczą; rurociągi natomiast wyposażone są w czyszczaki technologiczne.

Siarkopol świadczy także usługi najmu powierzchni składowych, magazynowych oraz biurowych dla sektora TSL. Terminal dysponuje powierzchniami inwestycyjnymi dla rozwoju działalności przeładunkowej oraz konfekcji produktów. Do atutów Spółki należy bocznica kolejowa o długości roboczej ponad 12 400 mb wraz z placami składowymi oraz konkurencyjna obsługa kolejowa. Siarkopol usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie terminali: kontenerowego DCT oraz promowego Westerplatte.

Terminal realizuje przeładunki portowe za pośrednictwem Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej, z którym to połączony jest system taśmociągów oraz rurociągów przeładunkowych