Kontakt

„Siarkopol” Gdańsk S.A.
80-601 GDAŃSK, ul. Mjr. H. Sucharskiego 12
GRUPA PERN
www.siarkopol.gda.pl

ZARZĄD
zarzad@siarkopol.gda.pl
tel.: (+48 58) 555 24 00
fax.: (+48 58) 555 24 23

DYSPOZYTOR
dyspozytor@siarkopol.gda.pl
tel.: (+48 58) 555 24 50
fax.: (+48 58) 555 24 55

Dział Spedycyjno – Handlowy
spedycja@siarkopol.gda.pl
tel.: (+48 58) 555 24 08
tel.: (+48 58) 555 24 18