Usługi

SIARKA
GRANULOWANA

Siarkopol świadczy usługę składowania i przeładunku siarki granulowanej oraz pastylkowanej w ilości ca 400 tys. ton rocznie. Terminal siarkowy składa się z:

  • stanowiska rozładunku z wagonów kolejowych(wydajność 20 wagonów/8 h)
  • placu składowego o pojemności 50 tys. ton
  • systemu taśmociągów o łącznej długości 1400 m
  • trzech ładowarek kołowych o udźwigu 6 ton każda

Produkt dostarczany jest wagonami kolejowymi bezpośrednio na bocznicę Siarkopolu Gdańsk. Siarka rozładowywana jest metodą mechaniczną i za pomocą taśmociągu kierowana na pole składowe, gdzie jest kumulowana w oczekiwaniu na jednostkę morską. Hałdowanie siarki na placu oraz jej załadunek na taśmociągi prowadzące do Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej realizowany jest ładowarkami kołowymi. Siarka transportowana na statek jest poddawana zraszaniu celem wyeliminowana pylenia produktu z taśmociągu. Pola składowe wyposażone są w system drenaży podłączonych do zakładowej oczyszczalni ścieków gwarantując brak wpływu przeładunku dla środowiska naturalnego.