O nas

„Siarkopol” Gdańsk S.A. powstał w 1969 roku i do dnia dzisiejszego realizuje funkcję, dla której został powołany, tj. obsługę eksportu drogą morską polskiej siarki kopalnej na rynki światowe.
Od lat 90-tych Spółka sukcesywnie rozszerza asortyment obsługiwanych towarów o segment masowych produktów płynnych. W chwili obecnej, poza obsługą siarki granulowanej Spółka świadczy usługi przeładunkowo – magazynowe produktów płynnych: petrochemicznych, chemicznych oraz pochodzenia roślinnego. Do końca roku 2018 Siarkopol obsłużył niemalże 57 milionów ton ładunków, w tym 48,5 miliona ton siarki oraz ponad 8 milionów produktów płynnych.
Terminal zlokalizowany jest na ponad 17ha powierzchni w centrum gdańskiego portu. Infrastruktura przeładunkowo-magazynowa Siarkopolu połączona jest bezpośrednio z pobliskim Nabrzeżem Obrońców Poczty Polskiej, umożliwiającym obsługę statków o tonażu do 30.000 ton. Dogodna transportowo lokalizacja oraz posiadana infrastruktura techniczna, min. duża bocznica kolejowa, zakładowa kotłownia wraz z instalacją wytwarzania pary technologicznej, duże moce energetyczne, jak również dostępne tereny inwestycyjne oraz połącznie z nabrzeżem znakomicie sprzyjają rozwojowi usług przeładunku, magazynowania oraz konfekcji produktów.

Od 2010 roku „Siarkopol’ Gdańsk S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej PERN S.A.