Informacje prawne

prawo energetyczne

W związku z wprowadzeniem przez nowelizację ustawy Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t. z dnia 2012.09.25 z późn. zm.) obowiązku publikacji na stronach internetowych wykazu kontrahentów na rzecz których świadczone są usługi logistyczne informujemy, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy „Siarkopol” Gdańsk S.A. świadczył usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych na rzecz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych zgodnie z poniższym wykazem.

Wykaz przedsiębiorstw energetycznych