Usługi

POZOSTAŁE

Siarkopol dysponuje, niewykorzystywanym obecnie, węzłem przeładunkowym produktów roślinnych. Składa się on z:

  • stanowiska załadunku dla 5 cystern kolejowych (wydajność 250 ton/h)
  • zbiornika o pojemności V = 10.000 cbm
  • systemu rurociągów przeładunkowych o łącznej długości 1500 m
  • instalacji produkcji pary technologicznej (opcja)

Węzeł może zostać wykorzystany do przeładunku i magazynowania produktów roślinnych: olejów rzepakowych, przepracowanych biokomponentów lub melasy. Zbiornik magazynowy jest izolowany oraz posiada instalacje grzewczą; rurociągi natomiast wyposażone są w czyszczaki technologiczne.

Siarkopol świadczy także usługi najmu powierzchni składowych, magazynowych oraz biurowych dla sektora TSL. Terminal dysponuje powierzchniami inwestycyjnymi dla rozwoju działalności przeładunkowej oraz konfekcji produktów. Do atutów Spółki należy bocznica kolejowa o długości roboczej ponad 12 400 mb wraz z placami składowymi oraz konkurencyjna obsługa kolejowa. Siarkopol usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie terminali: kontenerowego DCT oraz promowego Westerplatte.

Terminal realizuje przeładunki portowe za pośrednictwem Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej, z którym to połączony jest system taśmociągów oraz rurociągów przeładunkowych