PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki „SIARKOPOL” Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”), działając zgodnie z treścią art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, niniejszym wzywa PERN S.A. z siedzibą w Płocku jako jedynego akcjonariusza Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

W związku z powyższym, dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki tj. w Gdańsku (80-601) przy ul. Mjr H. Sucharskiego 12.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki „SIARKOPOL” Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”), działając zgodnie z treścią art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, niniejszym wzywa PERN S.A. z siedzibą w Płocku jako jedynego akcjonariusza Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

W związku z powyższym, dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki tj. w Gdańsku (80-601) przy ul. Mjr H. Sucharskiego 12.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki „SIARKOPOL” Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”), działając zgodnie z treścią art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, niniejszym wzywa PERN S.A. z siedzibą w Płocku jako jedynego akcjonariusza Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

W związku z powyższym, dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki tj. w Gdańsku (80-601) przy ul. Mjr H. Sucharskiego 12.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki „SIARKOPOL” Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”), działając zgodnie z treścią art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, niniejszym wzywa PERN S.A. z siedzibą w Płocku jako jedynego akcjonariusza Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

W związku z powyższym, dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki tj. w Gdańsku (80-601) przy ul. Mjr H. Sucharskiego 12.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki „SIARKOPOL” Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”), działając zgodnie z treścią art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, niniejszym wzywa PERN S.A. z siedzibą w Płocku jako jedynego akcjonariusza Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

W związku z powyższym, dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki tj. w Gdańsku (80-601) przy ul. Mjr H. Sucharskiego 12.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.